Exporteert u naar Californië?

Exporteert u naar Californië?

Beeld: Flickr

Exporteert u naar Californië?Houd dan rekening met Proposition 65!

Propositie 65 is een wet uit 1986 die inwoners van Californië beschermt tegen de consumptie of blootstelling aan chemicaliën die schadelijk kunnen zijn. Meer formeel gesteld dient een Proposition 65-waarschuwing om individuen te informeren dat het gebruik van een product of het betreden van een locatie hen kan blootstellen aan een aanzienlijke hoeveelheid chemische stoffen die kanker kunnen veroorzaken, de ontwikkeling van baby’s kunnen schaden of nadelige gevolgen kunnen hebben voor de reproductieve gezondheid van zowel mannen als vrouwen. Deze waarschuwingen zijn niet vereist wanneer de blootstellingsniveaus te laag zijn om significant bij te dragen aan de algemene gezondheidsrisico’s.

 

Chemische veiligheid

Proposition 65-waarschuwingen spelen een belangrijke rol in de chemische veiligheid. Het is van cruciaal belang dat u als chemische professional bewust bent van deze wetgeving in het geval u chemische stoffen exporteert naar Californië. Daarbij is het goed om te weten dat CHEMETER – de wereldwijd toonaagevende software voor het opstellen van veiligheidsbladen – rekening houdt met Proposition 65-waarschuwingen om uw chemische veiligheidspraktijken verder te verbeteren.

 

Blootstelling aan giftige chemicaliën begrijpen

Blootstelling aan giftige chemicaliën komt helaas veel voor in het dagelijks leven. Sommige chemicaliën worden opzettelijk in producten gebruikt, terwijl andere van nature aanwezig zijn of een bijproduct zijn van menselijke activiteit. Ondermaatse productiepraktijken kunnen ook bijdragen aan de aanwezigheid van giftige stoffen – zoals lood, cadmium en arseen – in verschillende producten. Overheidsmaatregelen zoals Proposition 65 hebben een cruciale rol gespeeld bij het verminderen van de blootstelling aan deze giftige stoffen.

 

Vermindering van de blootstelling

Wanneer u een Proposition 65-waarschuwing krijgt, kunt u de Proposition 65-waarschuwingenwebsite bezoeken voor informatiebladen over chemicaliën, producten en locaties die verband houden met deze waarschuwingen. Deze factsheets bieden richtlijnen voor het verminderen van de blootstelling. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van producten in goed geventileerde ruimtes, het wassen van de handen na het hanteren van producten of het kiezen voor veiligere alternatieven. Het is belangrijk op te merken dat als in een waarschuwing niet wordt vermeld om welke chemische stof het gaat, het raadzaam is contact op te nemen met de fabrikant voor meer informatie. Bovendien houdt CHEMETER rekening met Proposition 65-waarschuwingen om naleving te garanderen en de blootstelling aan giftige chemicaliën verder te minimaliseren.

 

Verdere maatregelen om de gezondheidsrisico’s te verlagen

Naast de Proposition 65-waarschuwingen zijn er verschillende maatregelen die u kunt nemen nemen om het risico op de hiervoor genoemde problemen verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het vermijden van tabaks- en cannabisrook en bepaalde oplosmiddelen, lichamelijke activiteiten, het volgen van een voedzaam dieet en het zoeken naar prenatale zorg en schadelijke stoffen. Veiligheidsprofessionals moeten ervoor zorgen dat werknemers die op de werkplek mogelijk worden blootgesteld aan giftige chemicaliën de aanbevolen veiligheidspraktijken volgen, beschermende uitrusting gebruiken en de veiligheidsinformatiebladen (SDS) raadplegen voor de chemicaliën waarmee ze omgaan. CHEMETER biedt uitgebreide informatie om de veilige omgang met en gebruik van chemicaliën te garanderen.

 

De impact van voorstel 65

Sinds de goedkeuring in 1986 heeft Proposition 65 aanzienlijk bijgedragen aan het verminderen van de blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Het heeft consumenten in staat gesteld weloverwogen beslissingen te nemen en bedrijven gemotiveerd om de aanwezigheid van in een lijst vastgestelde chemicaliën in hun producten te elimineren of te verminderen. Lood is bijvoorbeeld geëlimineerd in verschillende producten, waaronder haarverf, tandpasta, keramiek en kindersieraden. Propositie 65 heeft ook geleid tot de vermindering van 4-methylimidazool (4-MEI) in coladranken en de ontwikkeling van alternatieve verfafbijtmiddelen zonder methyleenchloride of NMP. Deze prestaties demonstreren de effectiviteit van Proposition 65 bij het beschermen van de gezondheid en het bevorderen van de chemische veiligheid.

 

Conclusie

Het begrijpen van giftige chemicaliën en Proposition 65-waarschuwingen is essentieel voor veiligheidsprofessionals in de chemische industrie. Door zich bewust te zijn van deze waarschuwingen en passende maatregelen te nemen om de blootstelling aan giftige stoffen tot een minimum te beperken, kunnen professionals de chemische veiligheidspraktijken verbeteren en de gezondheid en het welzijn van individuen beschermen. Met de integratie van Proposition 65-waarschuwingen door CHEMETER kunnen veiligheidsprofessionals de naleving verder garanderen en een hoge standaard van chemische veiligheid binnen hun organisaties handhaven.

 

Meer informatie over Proposition 65

Lees ook: Deadline Antigifcentrum voor mengsels voor exclusief industrieel gebruik nadert! 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!