Nieuws

Bent u klaar voor opstellen dossier …

… geharminiseerd formaat (PCN)? Ontdek de NIEUWE PCN-MODULE van Chemeter! <Lees Meer>

15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd

Toepassing van de verordening (UE) nº 2020/1182. De doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 – betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) – hebben tot doel een ​​hoog niveau<Lees Meer>

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU

De Europese Commissie heeft Verordening (EU) 2020/878 tot wijziging van bijlage II van de REACH-verordening gepubliceerd, waarin de eisen voor het veiligheidsinformatieblad voor chemische <Lees Meer>

Geen nieuwe EU-aanvragen van wereldwijde biocidenbedrijven

Geen nieuwe EU-aanvragen van wereldwijde biocidenbedrijven

Volgens de regelgever van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) is het aantal wereldspelers dat op zoek is naar nieuwe goedkeuringen voor de verkoop van biociden in de EU <Lees Meer>

Update van de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

Update van de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

De kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is geüpgraded naar 205 stoffen. Het ECHA (European Chemical Agency) heeft zojuist 4 nieuwe stoffen toegevoegd; vanwege hun reproductietoxiciteit, hormoonontregeling en een combinatie van andere zorgwekkende eigenschappen. Onze<Lees Meer>

Veranderingen REACH-wetgeving in 2020

Veranderingen REACH-wetgeving in 2020

Is uw bedrijf er klaar voor? Vanaf 2020 zullen er verdere beperkingen voortvloeien uit de Europese chemische verordening REACH. Vanaf 2 januari 2020 is het gebruik van BPA (bisfenol A) voor het coaten van thermisch papier (bonnen, faxpapierrollen, enz.) … <Lees Meer>