EU moet meer doen om bevolking te beschermen tegen chemicaliën

EU moet meer doen om bevolking te beschermen tegen chemicaliën

Beeld: PxHere

EU moet meer doen om bevolking te beschermen tegen chemicaliënHet Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn het erover eens: er zijn verdere inspanningen nodig om de impact van verontreinigende stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Tegelijkertijd vergroot het International Chemical Secretariat (ChemSec) het bewustzijn over de vervuilingscrisis.

De EU wil met haar chemicaliënstrategie voor duurzaamheid eigenlijk ‘een milieu zonder verontreinigende stoffen’ creëren. De transitie naar veiligere en duurzamere chemicaliën vordert echter pas op sommige gebieden en begint op andere nog maar net, aldus de twee EU-agentschappen in een gezamenlijk rapport. Dit is gebaseerd op 25 sleutelindicatoren die de oorzaken en gevolgen van chemische vervuiling in Europa weergeven.

 

Toename gebruik schadelijkste chemicaliën

Volgens het syntheserapport neemt het aantal industriële chemicaliën toe. Het totale gebruik van de schadelijkste chemicaliën (vooral die met kankerverwekkende, mutagene en reproductieve toxische effecten) neemt ook nog steeds toe, zij het langzamer dan de groei van de totale chemicaliënmarkt. Er gaan steeds meer stemmen op om het gebruik van zogenaamde zorgwekkende stoffen te vermijden en om de principes van het inherente veiligheids- en duurzaamheidskader ten uitvoer te leggen.

 

Transitie moet versneld worden

‘Het is noodzakelijk om er effectiever voor te zorgen dat consumentenproducten niet de meest schadelijke stoffen bevatten’, stellen het EEA en ECHA. Hiertoe behoorden bijvoorbeeld omgevingshormonen (hormoonontregelaars) en persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen die zelfs jaren na gebruik nog een risico vormden. Hoewel er meer gegevens en informatie nodig zijn om de blootstelling van mens en milieu aan deze bijzonder schadelijke chemicaliën en hun impact beter te begrijpen, laten de indicatoren ‘duidelijk zien dat de transitie naar veilige en duurzame chemicaliën moet worden voortgezet en zelfs versneld.’
Bovendien is er ‘nauwelijks enig teken van vooruitgang’ bij het elimineren van zorgwekkende stoffen uit afval en secundaire materialen. Voorwaar een belangrijke taak voor de transitie naar een meer circulaire EU-economie.

 

Enkele positieve ontwikkelingen

Maar er zijn ook enkele positieve ontwikkelingen. Maatregelen van autoriteiten en het bedrijfsleven hebben ertoe bijgedragen dat de risico’s van verschillende groepen gevaarlijke stoffen tot een minimum zijn beperkt en onder controle zijn. De kennis over chemische gevaren neemt voortdurend toe en indien nodig worden risicobeheersmaatregelen gepromoot. De water- en luchtemissies van bepaalde chemicaliën zijn ook afgenomen als gevolg van specifieke EU-regelgeving (bijvoorbeeld op het gebied van industriële emissies) en internationale maatregelen. Er zijn echter verdere maatregelen nodig om concentratieniveaus te bereiken die veilig zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. De emissies van de industrie veroorzaken nog steeds aanzienlijke kosten in de vorm van gezondheidsschade aan mensen en het ecosysteem.

 

Gezondheid Europese bevolking prioriteit!

‘De gezondheid van de Europese bevolking en ons milieu moet altijd een prioriteit zijn. Deze eerste benchmarking laat zien dat chemicaliën weliswaar een positieve rol spelen in ons leven, maar dat er dringend verdere actie nodig is om de risico’s van het gebruik van onveilige en niet-duurzame materialen te beperken. De bevindingen uit deze beoordeling zullen ons helpen bij de overgang naar veilige en duurzame chemicaliën”, aldus uitvoerend EMA directeur Leena Ylä-Mononen.

 

Social mediacampagne Chemsec

Ondertussen heeft de milieuorganisatie International Chemical Secretariat (ChemSec) een social media campagne gelanceerd om de bevolking te informeren en bewust te maken van de chemische crisis op sociale media. Gevaarlijke stoffen zoals geperfluoreerde en polygefluoreerde chemicaliën (PFAS) kunnen nu in het bloed van 99 op de 100 mensen worden aangetroffen. Plastic producten bevatten duizenden schadelijke chemicaliën, en de wetenschap heeft vastgesteld dat de hoeveelheid synthetische chemicaliën nu de draagkracht van de aarde te boven gaat. 

Bron: Deutscher Naturschutzring DNR
Lees ook: Verbeterde toegankelijkheid gegevens op nieuwe ECHA CHEM-website!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!