Deadline overgangsregeling PCN nadert!

Deadline overgangsregeling PCN nadert!

Beeld: PxHere

Deadline overgangsregeling PCN nadert!Januari 2025 markeert het einde van de overgangsperiode voor de nieuwe geharmoniseerde Europese kennisgevingen, PCN. Dit houdt in dat van elk product dat op de Europese markt wordt gebracht en dat voldoet aan de vereisten van de verordening (meer informatie hier), het dossier moet worden gepresenteerd en bijgewerkt volgens het geharmoniseerde formaat in alle landen waar het op de markt wordt gebracht.

 

Inspecties

Gelijktijdig met deze datum zullen de inspecties die zijn opgenomen in het REACH-EN-FORCE (REF-13) project beginnen, gecoördineerd door het Handhavingsforum van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Deze inspecties zijn gericht op de bescherming van de menselijke gezondheid door het verifiëren van de informatie die wordt ingediend bij het ECHA-portaal en de overeenstemming ervan met productetiketten en veiligheidsinformatiebladen. ECHA zal de komende maanden meer informatie vrijgeven over de inspecties, maar de reeds vastgestelde duur zal de eerste zes maanden van 2025 zijn, waarbij de resultaten eind dit jaar kunnen worden gepresenteerd.

 

Parallelle inspecties

Daarnaast zullen andere parallelle inspecties binnen hetzelfde project zich richten op online verkochte producten, waarbij de classificaties, etikettering en verpakking (CLP-verordening) van deze mengsels worden gecontroleerd.

 

Chemeter, SDS en PCN

Bij SIAM werken we aan het vereenvoudigen van het proces van het creëren en up-to-date houden van de benodigde documentatie voor uw chemische producten. Met bijzondere zorg voor het handhaven van de consistentie van de aan het PCN gepresenteerde gegevens met de labels en het veiligheidsinformatieblad van de producten. Om dit doel te bereiken, kunt u met onze CHEMETER-software SDS-, labels- en PCN-dossiers aanmaken met behulp van één enkele database die wordt bijgewerkt volgens het laatste nieuws over de regelgeving. Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen of contact met ons opnemen

Lees ook: EU moet meer doen om bevolking te beschermen tegen chemicaliën

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!