Deadline Antigifcentrum voor mengsels voor exclusief industrieel gebruik nadert!

Deadline Antigifcentrum voor mengsels voor exclusief industrieel gebruik nadert!

Beeld: Flickr

Deadline Antigifcentrum voor mengsels voor exclusief industrieel gebruik nadert!Het is tijd dat producenten, importeurs en downstreamgebruikers van mengsels voor exclusief industrieel gebruik bestemd zijn, hun meldingen voor gifcentra bijwerken, Om volledig te voldoen aan de geharmoniseerde informatie-eisen zoals uiteengezet in bijlage VIII bij de CLP-verordening, is het tijd dat importeurs en downstreamgebruikers van mengsels – uitsluitend bestemd voor industrieel – hun meldingen voor gifcentra bijwerken. Op 1 januari 2024 wordt de tweede nalevingsfase van het gifcentrum van kracht en het is van essentieel belang dat bedrijven de veranderingen, vereisten en implicaties die dit met zich meebrengt volledig begrijpen.

Mengsels voor exclusief industrieel gebruik zijn mengsels die uitsluitend op industriële locaties worden gebruikt. Ze zijn dus niet beschikbaar als eindproduct of in verdunde vorm voor consumenten of professionele gebruikers (MiM). Bijvoorbeeld een pigment of een specifieke autolak die alleen in een autofabriek wordt gebruikt. Mengsels voor industrieel gebruik – in het algemeen – hebbeb een breder scala aan gebruikers. Die kunnen ook door professionals en/of consumenten kunnen worden gebruikt. Zowel als eindproduct als door middel van herformulering. De nalevingsdatum voor de geharmoniseerde kennisgeving van deze mengsels voor industrieel gebruik was 2021 en moet alle relevante gebruikerstypes omvatten.

 

Van nationaal naar internationaal

Voor mengsels voor exclusief industrieel gebruik die al vóór de deadline van 2024 via nationale indieningssystemen zijn aangemeld, is een overgangsperiode ingesteld tot 1 januari 2025. Daarna wordt de internationale PCN-kennisgeving bijgewerkt. ECHA biedt belanghebbenden dus extra tijd om hun processen aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Alle wijzigingen die worden aangebracht in de samenstelling, identificatiegegevens, classificatie of toxicologische informatie van reeds geregistreerde mengsels voor exclusief industrieel gebruik, worden echter onderworpen aan het nieuwe geharmoniseerde formaat voordat ze op de markt worden gebracht.

 

Geharmoniseerde informatievereisten: wat is nieuw?

Om te voldoen aan de geharmoniseerde informatie-eisen zoals uiteengezet in bijlage VIII bij de CLP-verordening, moeten importeurs en downstreamgebruikers van mengsels voor exclusief industrieel gebruik, uitgebreide details over de chemische samenstelling, toxicologische informatie, productspecificaties en de Unique Formula Identifier (UFI) verstrekken. Belangrijk is dat mengsels voor exclusief industrieel gebruik, de mogelijkheid hebben van een ‘beperkte indiening’. Kort gezegd hoeven ‘beperkte inzendingen’ geen verpakkingsinformatie te bevatten, maar moeten ze wel duidelijk de naam van een contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres vermelden. Zodat hulpverleners op de plaats van een calamiteit snel toegang hebben tot aanvullende productinformatie.

 

UFI: koppeling notificatie en etikettering

De UFI fungeert als een cruciale schakel tussen de kennisgeving en de daadwerkelijke etikettering van gevaarlijke mengsels. Voor gevaarlijke mengsels die toegankelijk zijn voor consumenten of professionals moet het UFI-nummer zowel op de PCN-melding als op de productetiketten worden vermeld. Voor mengsels die uitsluitend voor industrieel gebruik bestemd zijn, is de verplichte plaatsing van de UFI Code bepert tot het veiligheidsinformatieblad.

 

Identificatie van het hoofdgebruik van EuPCS

Categorisering van het voornaamste beoogde gebruik van mengsels moet gebeuren volgens het European Product Categorization System (EuPCS). Of het mengsel nu als eindproduct dient of opnieuw is geformuleerd, het selecteren van de juiste EuPCS-categorie is essentieel. Siam kan u helpen in geval van onzekerheid of verzoek met betrekking tot EuPCS-wijzigingen (d.w.z. het toevoegen van een nieuw gebruik).

 

Ondersteuning van Siam

Nu januari 2024 snel nadert, kan het belang van het begrijpen, voorbereiden en naleven van de tweede nalevingsfase van het gifcentrum niet genoeg worden benadrukt.
Siam helpt uw ​​bedrijf, als toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in chemische wetgeving, om zich efficiënt aan te passen aan de nieuwste regelgevingsupdates op het gebied van gevaarlijke chemicaliën in Europa. We bieden onze klanten geavanceerde digitale oplossingen die zijn afgestemd op hun specifieke industriële behoeften, waardoor het ingewikkelde proces van naleving van de steeds evoluerende Europese chemische regelgeving wordt gestroomlijnd.

Lees ook: Wanneer moet u uw veiligheidsinformatiebladen (SDS) bijwerken of herzien?

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!