Hoe maak ik een veiligheidsinformatieblad?

Hoe maak ik een veiligheidsinformatieblad?

Hoe maak ik een veiligheidsinformatieblad? – Om op die vraag een antwoord te geven, dienen we onszelf eerst af te vragen wat een veiligheidsinformatieblad is. Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van gevaarlijke (grond)stoffen of preparaten (mengsels, mixtures) en bevat tevens aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.
Veiligheidsinformatiebladen beschrijven alle eigenschappen van een product. Vanaf de chemische samenstelling en de gevaren tot en met informatie over (persoonlijke) beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer.

Vervolgens dienen we – voordat de vraag Wat is een veiligheidsinformatieblad aan de orde komt – eerst nog even in te zoomen op de vraag voor wie een veiligheidsinformatieblad van belang is. Om te beginnen voor alle producenten, importeurs, verdelers en mixers (mengers) van gevaarlijke stoffen. Al deze partijen zijn immers wettelijk verplicht om bij de levering van hun producten een veiligheidsinformatieblad aan te bieden. En in het verlengde hiervan is het veiligheidsinformatieblad van belang voor alle afnemers oftewel downstream gebruikers van deze producten. Voor hen dient het veiligheidsinformatieblad als bron van informatie over de gevaren van het geleverde product. Maar eventueel ook als basis voor het veiligheidsinformatieblad bij het product dat zijn aan hún klanten.

Wetgeving en taal

Zo komen we tenslotte uit bij de vraag: Hoe maak ik een veiligheidsinformatieblad? In een nog niet eens zo heel ver verleden luidde het antwoord in de meeste gevallen: handmatig. Een bijzonder tijdrovende en ingewikkelde klus. Een veiligheidsinformatieblad dient immers te voldoen aan de wetgeving van het land waar de producten naar toe worden geëxporteerd, in de taal van dat land. En daar waar een taal natuurlijk redelijk statisch is, wil de wetgeving nog wel eens worden gewijzigd. En het spreekt voor zich dat het veiligheidsblad dient te voldoen aan de nieuwste versie van de wetgeving.

 

Fouten als gevolg van routine

Bedrijven die hun veiligheidsinformatiebladen handmatig produceren, hebben hiervoor één of meerdere specialisten in dienst. Experts voor wie de vraag Hoe maak ik een veiligheidsinformatieblad geen geheimen kent. Deze medewerker of medewerkers houdt/houden zich dagelijks bezig met het genereren van veiligheidsinformatiebladen. De kans dat zij op technische gronden een fout maken is vrijwel nihil. Waar een onderneming in dit geval wel voor moet waken is de routine waardoor er alsnog fouten in kunnen sluipen.

 

Fouten als gevolg van gebrek aan routine

Bij een onderneming met een beperkt aantal klanten in een beperkt aantal landen, is de productie van veiligheidsinformatiebladen door de bank genomen geen dagtaak. De honneurs zullen in zo’n geval worden waargenomen door één of twee collega’s van een technische of de exportafdeling. Uiteraard heeft die persoon – personen – antwoord op de vraag Hoe maak ik een veiligheidsinformatieblad? Althans in strikt technische zin. Het risico echter dat deze persoon een verandering in de grondstof of een wetswijziging mist, is niet ondenkbeeldig. Hij of zij is immers ook met andere belangrijke zaken bezig. In dit geval kan een gebrek aan routine dus tot onbedoelde en ongewilde fouten leiden.

Het geemak van Chemeter

Het gemak van Chemeter

De vraag Hoe maak ik een veiligheidsinformatieblad? kan ook worden beantwoord met: door gebruik te maken van Chemeter software van Siam. Met de inzet van Chemeter is de vraag namelijk geen vraag meer. Dat doet deze software namelijk voor u. In een handomdraai, volautomatisch en foutloos. In de taal van en volgens de wetgeving van het land of de landen waar naar toe u exporteert. Op die manier bespaart u niet alleen op tijd en kosten, maar u hoeft zich ook nooit meer zorgen te maken of een bepaaald veiligheidsinformatieblad wettelijk wel voor 100% klopt.

De 3 onderscheidende kwaliteiten van Chemeter

Er zijn uiteraard meerdere software-oplossingen op de markt en zoals altijd is het verstandig om meerdere opties te overwegen, te onderzoeken en te evalueren. Dan durven wij te stellen dat er qua eindresultaat geen of minimale verschillen zijn. Toch zijn wij ervan overtuigd dat Chemeter op alle fronten de beste keuze is. Al was het alleen al om de volgende drie redenen:

  • Dankzij de intuïtieve inrichting van Chemeter, is deze software onderscheidend gebruiksvriendelijk.
  • Chemeter is niet modulair opgebouwd. Zelfs bij aanschaf van het kleinste pakket en een minimum aan landen, beschikt u altijd over de volledige functionaliteit.
  • Chemeter is in vergelijking met alle andere software de meest gebruiksvriendelijke.
De 3 onderscheidende kwaliteiten van Chemeter

‘Zien is geloven’ en ‘meten is weten’

Twee bekende Nederlandse uitdrukkingen luiden ‘zien is geloven’ en ‘meten is weten’. Op een website kan van alles worden beloofd, maar of het wáár is, moet nog maar blijken. Daarom nodigen we u bij deze van harte uit voor een geheel vrijblijvende en gratis demonstratie bij u op het bedrijf. Dan kunnen we u tonen dat Chemeter voldoet aan alles wat we u hier beloven en kunt u de kritische vragen stellen die ongetwijfeld zijn gerezen tijdens het lezen. Vul daartoe onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op. We zien uw reactie graag tegemoet.

De mogelijkheid van een online demo

In verband met het coronavirus is het uitzonderlijk problematisch – zo niet onmogelijk – om bij u op het bedrijf een demonstratie te geven van onze software. Daarom wijze we u er op dat wij u ook online een volledige demonstratie kunnen geven via Skype, Wherbeby of andere technologie. Het niveau van die online demo’s is inhoudelijk precies dezelfde als bij een persoonlijk bezoek. Op die manier bent u met betrekking tot uw veiligheidsinformatiebladen helemaal gereed voor de uitdagingen die wachten ná de coronacrisis.

Ja, ik wil vrijblijvend een gratis demo van Chemeter

15 + 1 =