Wanneer moet u uw veiligheidsinformatiebladen (SDS) bijwerken of herzien?

Wanneer moet u uw veiligheidsinformatiebladen (SDS) bijwerken of herzien?

Photo by rawpixel.com from PxHere

Wanneer moet u uw veiligheidsinformatiebladen (SDS) bijwerken of herzien?Een blik op de wettelijke vereisten voor SDS-updates in de belangrijkste landen die GHS hebben ingevoerd.

 

Wettelijke vereisten begrijpen in landen die GHS hebben ingevoerd

 

Introductie
  • Chemische leveranciers moeten hun VIB’s regelmatig herzien en bijwerken om nieuwe informatie over gevaren, beschermende maatregelen of wijzigingen in productinformatie op te nemen.
  • In dit bericht geven we een samenvatting van de wettelijke vereisten voor SDS-revisies in enkele van de belangrijkste landen die het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) hebben aangenomen.

 

Moment van herziening

Als leverancier van chemicaliën is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw veiligheidsinformatiebladen (SDS) nauwkeurig en up-to-date zijn. Herzieningen kunnen nodig zijn om nieuwe gevareninformatie, nieuwe beschermende maatregelen of wijzigingen in de productinformatie weer te geven. Maar wanneer moet u uw VIB precies herzien?

 

Betrokken landen

In dit artikel vatten we de wettelijke vereisten voor SDS-revisies samen in de belangrijkste landen die het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) hebben aangenomen. Deze landen zijn de Europese Unie (EU), de Verenigde Staten (VS), Canada, China, Japan, Korea, Taiwan, Singapore en Australië.

 

Europa

Artikel 31 van REACH schrijft voor dat SDS’en onmiddellijk moeten worden bijgewerkt wanneer nieuwe informatie over gevaren of risicobeheersmaatregelen beschikbaar komt, wanneer een REACH-autorisatie of -beperking wordt opgelegd en na registratie.
Het herziene veiligheidsinformatieblad moet binnen 12 maanden aan alle vorige en nieuwe ontvangers van de stof worden verstrekt, en een oplopend nummeringssysteem wordt voorgesteld om nieuwe versies te identificeren.
Kleine wijzigingen kunnen worden aangegeven door het decimale getal bij te werken, terwijl voor grotere wijzigingen het niet-decimale getal moet worden gewijzigd.
REACH vereist geen periodieke VIB-beoordelingen.

 

VS

De SDS moet worden beoordeeld en bijgewerkt in de volgende situaties:

  1. Er is nieuwe belangrijke informatie gevonden over een gevaarlijke chemische stof waarvoor een veiligheidsinformatieblad is ingediend. In dit geval vereisen de OSHA-regelgeving dat SDS binnen drie maanden na kennisgeving van de nieuwe informatie wordt beoordeeld en vervolgens wordt ingediend bij de juiste instanties.
  2. De gevarenclassificatie van een gevaarlijke chemische stof verandert op basis van de OSHA HCS-herzieningen om de GHS-criteria op te nemen.
    Als u een aangepast SDS in het nieuwe gestandaardiseerde formaat ontvangt, maar de gevarenclassificatie is niet gewijzigd. Dan dient u bij uw staat te informeren naar de indiening van gewijzigde SDS, aangezien elke staat specifieke vereisten kan hebben voor het indienen van informatie onder EPCRA.

 

Canada

SDS moet worden bijgewerkt of herzien wanneer de leverancier zich bewust wordt van “significante nieuwe gegevens” die de gevarenclassificatie of manieren om te beschermen tegen de gevaren van het product veranderen. SDS moet binnen 90 dagen worden bijgewerkt nadat de leverancier kennis heeft genomen van de nieuwe informatie. Deze vereiste is van toepassing in Alberta, Manitoba, New Brunswick, Ontario, Prince Edward Island en Quebec.
De verantwoordelijkheid van de werkgever om de SDS op de werkplek bij te werken of te verkrijgen, wordt gereguleerd door de jurisdictie. Op de federale werkplek onder WHMIS-wetgeving moet de werkgever om de drie jaar actief op zoek gaan naar een bijgewerkt SDS.
Als de werkgever op de hoogte is van belangrijke nieuwe gegevens, moet hij of zij deze gegevens toevoegen aan het bestaande VIB. Het is echter belangrijk op te merken dat de vereiste voor leveranciers om SDS’en om de drie jaar bij te werken – zoals het geval was onder WHMIS 1988 – niet langer vereist is onder de huidige regelgeving. Daarom moet het veiligheidsinformatieblad nauwkeurig zijn op het moment van elke verkoop of invoer van het gevaarlijke product.

 

Wat is WHMIS 2015?

Het Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS 2015) is de Canadese aanpassing van het GHS en is opgenomen in de Hazardous Products Regulations HPR (SOR/2015-17), zoals gewijzigd door SOR/2020-38 en SOR/2022-272. Het is een compleet systeem dat informatie geeft over de gezondheid en veiligheid van gevaarlijke producten die bedoeld zijn voor gebruik, hantering of opslag op Canadese werkplekken.
Het Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS 2015) reguleert de inhoud van veiligheidsinformatiebladen, in overeenstemming met deel 4 en bijlage 1 van de Hazardous Products Regulations HPR (SOR/2015-17, SOR/2020-38, SOR/2022-272 ), en ook de inhoud van etiketten, in overeenstemming met Deel 3 van de Hazardous Products Regulations HPR (SOR/2015-17, SOR/2020-38, SOR/2022-272).
Het Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS 2015) is afgestemd op de zevende herziene editie van het Globally Harmonized System (GHS), en bevat ook bepaalde bepalingen die delen van de HPR in overeenstemming brengen met de 8e herziening van het GHS Purple Book. Het implementeert echter niet het hele systeem, aangezien de WHMIS gevarencategorieën uitsluit van het Paarse Boek en wijzigingen bevat.

 

China

De Chinese normen GB/T 16483-2008 en GB/T 17519-2013 verplichten leveranciers om nauwkeurige informatie bij te houden in veiligheidsinformatiebladen (SDS’s). Bovendien schrijven de Workplace Rules for Chemical Safety (1997) voor dat fabrikanten SDS’en om de vijf jaar moeten herzien of telkens wanneer er nieuwe gevareninformatie beschikbaar is, en bijgewerkte versies binnen zes maanden aan ontvangers moeten verspreiden.

 

Japan

Vanaf 1 april 2023 is het verplicht om elke vijf jaar de gezondheidsrisico’s te beoordelen. Mochten er updates plaatsvinden, dan moet het SDS binnen een jaar worden herzien en verzonden naar downstream-ontvangers.

 

Taiwan

In Taiwan moet een onderneming die giftige en betrokken chemische stoffen produceert of importeert, regelmatig de inhoud van veiligheidsinformatiebladen herzien, corrigeren en bijwerken. Het beoordelingsproces moet minimaal eens in de 3 jaar worden onderzocht. Bovendien moeten gegevens over het bijwerken van inhoud, datum en versie, enz. gedurende drie jaar worden bewaard voor toekomstig gebruik. Daarom moeten handlers in Taiwan hun SDS-informatie minstens eens in de drie jaar bijwerken.

 

Singapore

Veiligheidsinformatieblad (SDS) moet worden herzien:

  1. Binnen 5 jaar vanaf de uitgiftedatum.
  2. Wanneer er nieuwe informatie is of een verandering in de eigenschappen van een chemische stof.

 

Australië

Fabrikanten en importeurs van gevaarlijke chemicaliën moeten de informatie in een veiligheidsinformatieblad elke 5 jaar herzien en bijwerken.
Op elk veiligheidsinformatieblad moet de datum worden vermeld waarop het voor het laatst is beoordeeld en bijgewerkt. Deze datum wordt gewoonlijk vermeld in “Sectie 16 – Alle andere relevante informatie” van het veiligheidsinformatieblad.

Lees ook: ECHA ziet breed gebruik alternatieven voor chemische veiligheidsbeoordeling

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!