ECHA ziet breed gebruik alternatieven voor chemische veiligheidsbeoordeling

ECHA ziet breed gebruik alternatieven voor chemische veiligheidsbeoordeling

Afbeelding van ANISS BOUNOUH via Pixabay

ECHA ziet breed gebruik alternatieven voor chemische veiligheidsbeoordelingHet rapport laat zien dat er nog steeds meer worden gebruikt dan vergelijkende onderzoeken, waarbij read-across de meest vermoedelijke optie is. In-vitrotestmethoden waarbij geen dieren worden gebruikt, hebben de afgelopen jaren een gegarandeerde opmars.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft zijn vijfde rapport gepubliceerd over het gebruik van alternatieven voor dierproeven voor de REACH-verordening. In het rapport wordt verondersteld dat er vooruitgang wordt geboekt door het dubbele gebruik van alternatieven om gegevens over de eigenschappen van stoffen te verzamelen, in plaats van dierproeven.

 

Read-across

Net als bij eerdere rapporten is read-across de meest gemiddelde aanpassing, waarbij informatie van vergelijkbare stoffen wordt gebruikt. Dit werd opgevolgd door het rechtvaardigen voor het onttbreken van gegevens (data waiving), het combineren van informatie uit verschillende bronnen (bewijskracht) en het verzekeren van eigenschappen van gestructureerde parallelle stoffen met behulp van computermodellen (QSAR).

 

In-vitrotestmethoden

In de afgelopen jaren zijn er een aantal gevallen geweest in het gebruik van in-vitrotestmethoden, waarbij onderzoek wordt gedaan met cellen, weefsels van organen. Deze worden speciaal gebruikt om gegevens te verkrijgen voor huidcorrosie/-irritatie, ernstig oogletsel/oogirritatie en huidsensibilisatie.
Ongeveer 50% van de tussen 1990 en 2022 uitgevoerde onderzoeken naar huid- en oogirritatie wordt in vitro uitgevoerd. Voor nieuwe onderzoeken uitgevoerd in 2019-2022 loopt dit percentage op tot circa 90%.
 

ECHA ziet breed gebruik alternatieven voor chemische veiligheidsbeoordeling

 
‘Uit het rapport van vandaag blijkt dat alternatieven voor dierproeven op grote schaal worden gebruikt bij het beoordelen van de veiligheid van chemische stoffen en dat er recentelijk verdere vooruitgang is geboekt. We zijn vastbesloten om het gebruik van alternatieven te blijven promoten door bij te dragen aan het wetenschappelijke debat en regelgevend werk om dierproeven op de lange termijn te vervangen.’

‘We werken samen met de Europese Commissie en andere partners om de ontwikkeling van beleid te ondersteunen dat het tempo van de overgang naar volledige vervanging van dierproeven versnelt.’

Ofelia Bercaru, directeur Prioritering – ECHA

 

Kansen voor afstappen van dierproeven

Het rapport werpt licht op kansen en uitdagingen in verband met het afstappen van dierproeven bij de wettelijke beoordeling van chemische stoffen. Daarnaast presenteert het de initiatieven van ECHA om dierproefvrij onderzoek te bevorderen en de acceptatie van nieuwe benaderingsmethoden te vergroten.

 

Internationale samenwerkingsverbanden

Het Agentschap gaat ook internationale samenwerkingsverbanden aan zoals met Accelerating the Pace of Chemical Risk Assessment (APCRA), het European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC), het European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Door gemakkelijke toegang tot toxiciteitsgegevens te vergemakkelijken, ondersteunt ECHA onderzoek en ontwikkeling binnen de bredere regelgevende en wetenschappelijke gemeenschap.

 

Workshops

Om nieuwe benaderingsmethoden verder te onderzoeken en te werken aan een dierproefvrij regelgevingssysteem voor industriële chemicaliën, organiseert ECHA van 31 mei tot 1 juni workshops die online te volgens zijn.

 

Achtergrond van de rapportage

Elke drie jaar rapporteert ECHA aan de Europese Commissie over hoe alternatieve methoden zijn gebruikt om informatie te genereren over de eigenschappen en risicobeoordeling van chemische stoffen.
Het huidige rapport is gebaseerd op gegevens van 12 439 geregistreerde stoffen tot 31 juli 2022. Het geeft een overzicht van de verschillende alternatieve methoden en teststrategieën die worden gebruikt voor alle geregistreerde chemische stoffen in de EU.
Onder de REACH-verordening zijn testen op gewervelde dieren alleen toegestaan ​​als laatste redmiddel. ECHA promoot proefdiervrije testmethoden en andere alternatieven.

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Publicatie gegevens ontwikkeling alternatieve methoden voor dierproeven
Lees ook: Nieuwe SDS-voorschriften bijlage II vanaf 1 januari 2023 verplicht!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!