Nieuwe SDS-voorschriften bijlage II vanaf 1 januari 2023 verplicht!

Nieuwe SDS-voorschriften bijlage II vanaf 1 januari 2023 verplicht!

Nieuwe SDS-voorschriften bijlage II vanaf 1 januari 2023 verplicht! Verordening (EU) 2020/878, die bijlage II van de REACH-verordening wijzigt en nieuwe eisen stelt aan de veiligheidsinformatiebladen van chemische producten in de Europese Unie, is sinds twee jaar van kracht. Het is op 1 januari 2021 in werking getreden en sindsdien zijn velen van u al bezig de door de nieuwe voorschriften vereiste wijzigingen in uw veiligheidsinformatiebladen aan te brengen, waaronder:

  • Specifieke vereisten met betrekking tot nanovormen, waarvan de informatie in het SDS moet worden opgenomen.
  • Invoering van de unieke formuleaanduiding of UFI-code wanneer deze niet op het etiket wordt vermeld (rubriek 1.1).
  • Endocriene verstorende eigenschappen (Rubrieken 2.3, 11 en 12)
  • Verwijzing naar specifieke concentratiegrenzen (SCL), M-factoren en geschatte acute toxiciteit (ATE) (rubriek 3.1. of 3.2.).
  • uitbreiding van rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

 

Aanzienlijke extra inspanning

Zoals u weet, betekent de invoering van deze nieuwe informatie een aanzienlijke extra inspanning voor bedrijven, die in veel gevallen honderden veiligheidsinformatiebladen moeten bijwerken. Daarom werd een overgangsperiode ingesteld om het voor de chemische productenindustrie gemakkelijker te maken zich aan de nieuwe voorschriften aan te passen; een periode die eindigt op 31 december 2022, einde van dit jaar dus.

 

Automatisch volgens de nieuwe regelgeving

Volgens onze eigen ervaring hebben veel van onze klanten in de afgelopen twee jaar al de stap hebben gezet om het SDS volgens de nieuwe regelgeving uit te voeren. Maar we zijn ons er ook van bewust dat er veel bedrijven zijn die de deadline zien naderen zonder hun SDS te hebben bijgewerkt. Die bedrijven hebben uiteraard haast. Indien dit het geval is, raden wij u ten zeerste aan het bijwerkingsproces onmiddellijk te starten met onze Chemeter software. Die vergemakkelijkt de overgang aanzienlijk door het SDS automatisch uit te voeren volgens de nieuwe regelgeving en zo te voldoen aan de volgende deadline.

 

Chemeter: uw veiligheidsinformatiebladen altijd up-to-date

Chemeter is een innovatieve, dynamische en altijd accurate software die uw bedrijf helpt om uw veiligheidsinformatiebladen te genereren zodat ze altijd voldoen aan de huidige regelgeving. Waarbij aangetekend dat Chemeter op een intuïtieve manier is ingericht. Dat werkt bijzonder eenvoudig! Het principe is eenvoudig: het is een geautomatiseerde tool die de FDF-documentatie genereert via een automatische berekening die zich zowel aanpast aan de regelgeving van elk land waar het product op de markt wordt gebracht (taal, technische vereisten, formaat, grenswaarden, enz).

 

Groot, internationaal team van deskundigen

Om dit mogelijk te maken, zorgt ons internationale team van deskundigen op het gebied van chemische wetgeving ervoor dat de software voortdurend wordt aangepast aan de nationale en internationale voorschriften die verband houden met de specifieke regio’s waarin zij actief zijn. Daarbij worden regelmatig nieuwe functionaliteiten toegevoegd waarmee wij in real time aan alle behoeften van onze klanten kunnen voldoen. Bovendien stellen wij u een team van professionals ter beschikking (helpdesk) die al uw vragen zullen beantwoorden en u stap voor stap zullen begeleiden bij de integratie van de software in uw huidige systeem.

 

Contact

Als u niet wilt dat 1 januari u verrast, kunt u contact met ons opnemen op:
TELEFOON: +31 (0) 6 3891 5277 – EMAIL: paul.robben@siam-it.com.

Foto: Nick Youngson voor Pix4free

Lees ook: 18e Adaptation to Technical and scientific Progress (ATP) van het CLP gepubliceerd

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!