Besluiten lidstaten uitvoering bijlage VIII bij CLP-verordeningBijlage VIII geharmoniseerde kennisgevingen aan gifcentra (PCN) is voor het eerst ten uitvoer gelegd vanaf 1 januari 2021. Geldend voor consumenten en professionele gebruikers. Importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs die gevaarlijke mengsels op de Europese markten brengen, moeten kennis geven van de ingrediënten in die mengsels die zijn ingedeeld als gevaarlijk voor de fysische of gezondheidseffecten.
Besluiten lidstaten uitvoering bijlage VIII bij CLP-verordening
Dit voorschrift is niet nieuw, het bestaat al jaren. Maar vóór bijlage VIII beheerde elke lidstaat zijn eigen systeem en stelde zijn eigen eisen vast. Die verschilden wat betreft het soort informatie dat werd verstrekt, het mechanisme van kennisgeving, de taal of de formaten. Bijlage VIII introduceerde een nieuw geharmoniseerd formaat voor kennisgevingen.

 

Verschillen lidstaten

Elke Lid-Staat voert de voorschriften met kleine verschillen en verschillende tijdschema’s uit. Om de kennisgevingsprocedure voor bedrijven te vergemakkelijken, heeft het ECHA een visueel samenvattend document gepubliceerd dat de status van elke lidstaat laat zien. Kijk hier voor een overzicht van de besluiten van de lidstaten met betrekking tot de uitvoering van bijlage VIII bij de CLP-verordening (Kennisgeving aan gifcentra).

 

Vijf hoofdcategorieën

In het document worden vijf hoofdcategorieën met betrekking tot de uitvoering van bijlage VIII van de CLP-verordening onderscheiden:

 • Gereedheid van de lidstaten om kennisgevingen via het ECHA-indieningsportaal te aanvaarden.
 • Opties voor indieningssysteem.
 • Taal voor kennisgevingen.
 • Vergoedingen voor kennisgevingen.
 • In de handel brengen van mengsels waarvan via de ECHA-portaalsite kennisgeving is gedaan.

 

De belangrijkste vernieuwingen op een rij

Het ECHA heeft in maart 2021 de laatste versie 6.3 van het document vrijgegeven, en wij tonen u hieronder de belangrijkste vernieuwingendie in elk van de vijf categorieën zijn ingevoerd:

 1. De bereidheid van de lidstaten om kennisgevingen via het ECHA-portaal te aanvaarden.
  Tot op heden aanvaarden de meeste lidstaten kennisgevingen via de ECHA-portaalsite, maar er zijn nog 10 landen die nog niet van hun nationale systeem naar de ECHA-portaalsite zijn overgestapt: België, Bulgarije, Tsjechië, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Roemenië en Slowakije. In het geval van Spanje blijft het nationale systeem open totdat het volledig gereed is om alle ingediende dossiers via het indieningssysteem van ECHA te verwerken.
 2. Opties voor het indieningssysteem. Op dit moment zijn er drie mogelijke indieningsopties:
  (a) Lidstaten die alleen kennisgevingen via het indieningsportaal van het ECHA zullen aanvaarden: Kroatië, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië. In het geval van Oostenrijk, Ierland, Italië, Spanje en Zweden zullen hun nationale systemen in beginsel open blijven voor industriële mengsels tot 1 januari 2024, het einde van de overgangsperiode voor harmonisatie met het Europese systeem.
  (b) Lidstaten die zowel kennisgevingen via het indieningssysteem van het ECHA als via hun nationale indieningssysteem zullen aanvaarden: België, Frankrijk, Duitsland, Letland en Portugal.
  (c) Lidstaten die het ECHA nog niet van hun besluit in kennis hebben gesteld: Bulgarije, Tsjechië, Liechtenstein, Luxemburg en Roemenië.
 3. Taal van de kennisgeving.
  De meeste lidstaten aanvaarden het Engels of hun plaatselijke taal. Dertien van deze lidstaten aanvaarden echter alleen hun plaatselijke taal en eisen van bedrijven dat zij alle rubrieken met toxicologische informatie vertalen. Deze landen zijn: Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Liechtenstein, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië.
 4.  Vergoedingen voor kennisgevingen.
  Op dit moment brengen alleen Hongarije, Italië en België kosten in rekening voor kennisgevingen, maar Kroatië en Spanje nemen dit in overweging. Dit zijn de vergoedingen en de informatielinks voor Hongarije, Italië en België:
  (a) Hongarije: 16.000HK per product / per jaar
  (b) Italië: 50€ per bedrijf / per jaar
  (c) België: 200€ of 35€ per product / eenmalige bijdrage
  Voor meer informatie kunt u de links naar de officiële websites raadplegen.
 5. In de handel brengen van via het ECHA-portaal aangemelde mengsels
  In de meeste lidstaten kunnen bedrijven beginnen met het in de handel brengen van het mengsel onmiddellijk nadat in het indieningsverslag is bevestigd dat het dossier de geautomatiseerde validatiecontroles in de ECHA-portaalsite heeft doorstaan, maar in sommige andere lidstaten moet in het indieningsverslag worden bevestigd dat de aangewezen instantie van de lidstaat het dossier heeft ontvangen. Dit is het geval in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, hoewel er ook veel landen zijn die overwegen deze eis op te nemen.

 

CHEMETER

CHEMETER software voor veiligheidsinformatiebladen biedt periodieke updates en is al volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten om zich aan te passen aan de meest recente voorschriften en bepalingen om bedrijven te helpen bij de aanmelding volgens enkele eenvoudige stappen.

 
Lees ook: Evaluatieactiviteiten versneld door groepsbeoordeling chemische stoffen

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!