Evaluatieactiviteiten versneld door groepsbeoordeling chemische stoffenIn 2020 controleerde ECHA 1.900 chemische stoffen om vast te stellen of er behoefte was aan verdere beoordeling. Registraties voor 258 chemicaliën werden ook gecontroleerd op naleving van de REACH-vereisten. Er zijn nog steeds betere veiligheidsgegevens van bedrijven nodig om de langetermijneffecten van chemicaliën te verduidelijken.

Evaluatieactiviteiten versneld door groepsbeoordeling chemische stoffen

Door vergelijkbare chemicaliën in groepen te controleren, kan ECHA stoffen efficiënter selecteren voor beoordeling. Dit is weer een stap in de richting van het behalen van het wettelijke doel om de naleving van 20% van alle registratiedossiers in elke hoeveelheidsklasse te controleren.

 

Controle 2020

In 2020 controleerde ECHA 1.900 stoffen en voerde 271 nalevingscontroles uit met betrekking tot 258 stoffen in 240 ontwerpbesluiten. Dit leidde tot 1 365 verzoeken om informatie te genereren ter verduidelijking van de langetermijneffecten op de menselijke gezondheid of het milieu. Deze omvatten effecten op de ontwikkeling van ongeboren kinderen, reproductietoxiciteit of genetische mutaties. Maar ook op verdere verduidelijkingen over persistente, bioaccumulerende en toxische eigenschappen van chemicaliën in het milieu. ECHA heeft ook 130 voorstellen van de industrie onderzocht om verdere tests op hun chemicaliën uit te voeren.

 

Bjorn Hansen

Bjorn Hansen, uitvoerend directeur van ECHA zegt: ‘We hebben een verantwoordelijkheid jegens de Europese burgers om ervoor te zorgen dat de gegevens over chemische stoffen correct en up-to-date zijn. Door chemicaliën in groepen te controleren zetten we onze beoordeling op volle toeren voort. Bedrijven moeten ook hun registratiedossiers versnellen en herzien. Ik verwelkom de vrijwillige actieplannen van de industrie voor het bijwerken van dossiers waar veel bedrijven zich al bij hebben aangesloten.’

 

Stoffenbeoordeling door lidstaten uitgevoerd

De stoffenbeoordeling wordt door de lidstaten uitgevoerd om te verduidelijken of het gebruik van een stof risico’s inhoudt voor mens of milieu. In 2020 heeft een duidelijkere formulering van de besluiten en het werken in expertgroepen geleid tot snellere besluitvorming. ECHA nam 18 besluiten ter beoordeling van stoffen en vroeg om meer informatie om de veiligheid van mogelijk zorgwekkende stoffen te beoordelen. De lidstaten rondden de beoordeling van 13 stoffen verder af, waaruit blijkt dat er behoefte is aan verdere regelgevende follow-upmaatregelen op EU-niveau.

 

Overzicht evaluatiestatistieken

Het overzicht van evaluatiestatistieken van ECHA geeft een volledig overzicht van de cijfers. Het Agentschap heeft zijn aanbevelingen voor bedrijven bijgewerkt over hoe ze hun registratiegegevens kunnen verbeteren.

 

Vergroten transparantie

Om de transparantie te vergroten publiceert ECHA voor het eerst ook een lijst van de stoffen die in 2020 zijn beoordeeld. Deze lijst bevat volledige details over de informatieverzoeken die aan bedrijven zijn gedaan als onderdeel van de besluiten van ECHA.

 

Samenwerking met de industrie

Het gezamenlijke actieplan voor REACH-evaluatie van ECHA en de Europese Commissie voorziet in acties voor de industrie: om regelmatig informatie over hun chemische stoffen te herzien en hun registraties indien nodig bij te werken, ook door nieuwe informatie te genereren.

 

Ondersteuning brancheorganisaties

ECHA ondersteunt brancheorganisaties bij het ontwikkelen van vrijwillige teststrategieën. Dit helpt bedrijven om onnodige dierproeven en kosten te vermijden. Ze kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor hun registratiedossiers zonder dat ze elke stof afzonderlijk hoeven te testen. Lessen die uit pilotstudies zijn getrokken, zijn in januari 2021 gepubliceerd en kunnen worden toegepast op toekomstige teststrategieën.

 

VERDERE INFORMATIE

Bron: ECHA
Lees ook: Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!