Veranderingen REACH-wetgeving in 2020

Is uw bedrijf er klaar voor?

 
Vanaf 2020 zullen er verdere beperkingen voortvloeien uit de Europese chemische verordening REACH.

  • Vanaf 2 januari 2020 is het gebruik van BPA (bisfenol A) voor het coaten van thermisch papier (bonnen, faxpapierrollen, enz.) verboden.
  • Vanaf 31 januari kunnen de stoffen D4 (octamethylcyclotetrasiloxaan) en D5 (decamethylcyclopentasiloxaan) niet meer worden gebruikt in wasbare cosmetica in de EU. Ze worden beschouwd als nauwelijks biologisch afbreekbaar en ‘bioaccumulerend. Dit laatste wil zeggen dat ze zich ophopen in het weefsel.
  • Vanaf 9 mei kak het oplosmiddel voor organische synthese NMP (N-methyl-2-pyrrolidon) slechts in beperkte mate worden gebruikt.
  • Vanaf 1 november worden 33 kankerverwekkende, mutagene en giftige chemicaliën voor reproductie in textiel en schoenen aan strengere beperkingen onderworpen.
  • Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) verwijst in dit verband naar bijlage XVII van de REACH-verordening. Deze ECHA-lijst bevat alle stoffen waarvoor beperkingen gelden volgens bijlage XVII. Onder “Voorwaarden” kunt u voor elke verbinding of groep van stoffen lezen wat wel of niet is toegestaan ​​in welke mate.
  • Als u last hebt van deze beperkingen, zorg er dan voor dat u de nieuwe voorwaarden begrijpt. Inclusief mogelijke uitzonderingen.