Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020

Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020 – De routekaart – die is opgesteld om tegen 2020 alle relevante zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) te identificeren en op te nemen in de kandidaatslijst – heeft zojuist een analyse...

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad:

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad: overgangsperiode bevestigd. – Veiligheidsbladen opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen worden gebruikt tot 31 december 2022. Publicatie nieuw richtsnoer Het Europees Agentschap voor...