Update van de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

Update van de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

De kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is geüpgraded naar 205 stoffen. Het ECHA (European Chemical Agency) heeft zojuist 4 nieuwe stoffen toegevoegd; vanwege hun reproductietoxiciteit, hormoonontregeling en een combinatie van andere zorgwekkende eigenschappen. Onze Chemeter software heeft al de huidige informatie toegevoegd om veiligheidsinformatiebladen (SDS) up-to-date te maken.

De 4 stoffen en de redenen zijn de volgende:
 • Diisohexylftalaat (CAS 71850-09-4)
  Giftig voor de voortplanting (artikel 57, onder c))
 • 22-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrophe (CAS 119313-12-1)
  Giftig voor de voortplanting (artikel 57, onder c))
  Stof gebruikt bij de productie van polymeren
 • 2-methyl-1- (4-methylthiofenyl) -2-morfolinopropan-1-on (CAS 71868-10-5)
  Giftig voor de voortplanting (artikel 57, onder c)) Stof die wordt gebruikt bij de productie van polymeren
 • Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) en zijn zouten
  Ernstige gevolgen voor het milieu (artikel 57 (f) – milieu) en voor de menselijke gezondheid (artikel 57 (f) – menselijke gezondheid) Stof die wordt gebruikt bij het productie- en syntheseproces van polymeren.

Lees ook: Veranderingen REACH-wetgeving in 2020