Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020

Uitgebreide analyse van resultaten in SVHC Roadmap 2020 – De routekaart – die is opgesteld om tegen 2020 alle relevante zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) te identificeren en op te nemen in de kandidaatslijst – heeft zojuist een analyse...

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad:

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad: overgangsperiode bevestigd. – Veiligheidsbladen opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen worden gebruikt tot 31 december 2022. Publicatie nieuw richtsnoer Het Europees Agentschap voor...

15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd

15e ATP van de CLP-verordening gepubliceerd!   Toepassing van de verordening (UE) nº 2020/1182   De doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 – betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) – hebben tot...

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU

Nieuwe eisen voor veiligheidsinformatiebladen in EU – De Europese Commissie heeft Verordening (EU) 2020/878 tot wijziging van bijlage II van de REACH-verordening gepubliceerd, waarin de eisen voor het veiligheidsinformatieblad voor chemische stoffen in de...

Geen nieuwe EU-aanvragen van wereldwijde biocidenbedrijven

  Geen nieuwe EU-aanvragen van wereldwijde biocidenbedrijven Geen nieuwe EU-aanvragen van wereldwijde biocidenbedrijven, ondanks tekorten – Volgens de regelgever van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) is het aantal wereldspelers dat op zoek is naar...